Existuje ideální věkový rozdíl v manželství? Ukázalo se, že ano

0

Pro někoho věkový rozdíl ve vztahu nehraje téměř žádnou roli, ovšem může tento faktor mít vliv na spokojenost v manželství? Výzkum ukázal zajímavá data, podle kterých se ukázalo, že věk partnerů může napovědět, zda jim manželství vydrží.

Zajímavá studie

Proběhla zajímavá studie, které se zúčastnilo tři tisíce manželských párů. Byla nalezena spojitost mezi jejich věkovým rozdílem a pravděpodobností rozvodu. Ukázalo se, že čím větší je věkový rozdíl, tím méně pravděpodobné je, že manželství vydrží. Páry s pouhým rozdílem jednoho roku věku mají šanci na rozvod zhruba 3 %, zatímco u párů s rozdílem pět let se tato šance zvyšuje na 18 %. S ještě větším věkovým rozdílem, který činí deset let, se pravděpodobnost rozvodu dostává až na 39 %, u párů s rozdílem dvaceti let věku pak dosahuje neuvěřitelné hranice 95 %.

Ideální věkový rozdíl v manželství

Jak ukázala studie, ideálním věkovým rozdílem partnerů v manželství by měl být jeden rok. Není žádným překvapením, že čím větší rozdíl věku mezi vámi je, tím méně pravděpodobné je, že vaše manželství vydrží. Není však důvod se obávat, jestliže jste vy nebo partner o pouhý rok starší. Dalším zajímavým faktem totiž je, že páry, které spolu oslaví dvouleté výročí, mají o 43 % menší pravděpodobnost k rozvodu, nehledě na věkový rozdíl. Proto záleží spíše na řadě dalších faktorů, než je věk. Je však dobré mít na paměti, že i ten může váš vztah ovlivnit.

Individualita

Ačkoliv studie prokázala určité výsledky s ohledem na věk, nelze je brát jako jediný faktor ovlivňující štěstí ve vašem manželství. Výzkum byl totiž zaměřen spíše na obecné vzorce chování v manželství, váš vztah tak nemusí do této statistiky zapadat. Přeci jen lze kolem sebe najít spoustu párů, které jsou spokojené i přes větší věkový rozdíl. Stejně tak, jako se objevují páry, kterým to neklape ani přesto, že k sobě věkově mají blízko.

Nelze s jistotou říci, že existuje ideální věkový rozdíl partnerů v manželství. Studie ukázala rozhodně zajímavé výsledky, díky kterým se ukázalo, že věk má určitý vliv. Nelze se však spoléhat pouze na něj.

Zdroj foto: www.pixabay.com

Autor

Komentáře k článku