Emoční labilita – příznaky a léčba

5

Našli jste si partnera, který má náladu proměnlivou jako aprílové počasí? Nejspíš máte co do činění s osobností emočně labilní. Ačkoliv může jít o lidi talentované, okouzlující, svůdné, dokáží být i pěkně nepřátelští, impulzivní a iracionální.

Emočně nestabilní lidé mají silnou potřebu cítit se bezpečně, milováni, ale mají také velmi malou schopnost udržovat zdravé vztahy. Špatně snáší kritiku, budou mít dojem, že je napadáte a podle toho nepřiměřeně i zareagují. Stavějí se často do role oběti, ukřivděného, kterého nikdo nemá rád a nikdo mu nerozumí. Požadují, aby se k nim ostatní chovali jako k panovníkovi. V pocitech „ubliženosti“ si přímo libují. Čím dřív takovou osobnost odhalíte, tím lépe.

Emoční labilita – příznaky

Emoční nestabilitu (labilitu) lze rozeznat především v náročných psychických situacích. Dva týdny na deštivé dovolené vám o něm prozradí víc než dva roky randění po kinech a kavárnách. Tito jedinci mají dětinskou potřebu být výjimeční, mají potřebu získávat přízeň, nevadí jim ani podlézání a idealizují se do role nejlepší milenky/milence, šéfa, lékaře, přítelkyně.

Pokud je nějakým způsobem zklamete – projevíte málo přízně ať už proto, že budete řešit vlastní problémy či z nedostatku času, budou vás démonizovat. Jejich láska pozvolna přeroste v doutnající hněv a nenávist. Emočně labilní člověk často zuří, pláče, předstírá nemoc, přetvařuje se, zahrnuje druhé výtkami, mění názory častěji než spodní prádlo a neváhá se uchýlit k riskantnímu chování, aby prosadil svou (citově vydírá).

Jak problém řešit?

  • Těmto lidem nevysvětlíte, že mají problém psychického rázu a vždy bude někdo, koho budou vinit. Proto se vůbec nesnažte pomáhat jim sami. Tady je na místě vyhledat terapeuta.
  • Nastavte si hranice, co mu povolíte a co už přesahuje veškeré meze. Bude-li vyhrožovat, že si ublíží, klidně zavolejte tísňovou linku.
  • Poruchy nálad řeší obor psychiatrie a psychologie. Nezřídka poruchy nálad vyvolávají i deprese (neznamená to, že takový bude člověk napořád). Mohl se ocitnout v těžké životní situaci, svůj stav neřešil a propracoval se k emoční nestabilitě.
  • Trvají-li změny nálad (deprese) déle než dva týdny, měla by být zahájená léčba.

Autor

Mezi můj největší koníček, který mi zabírá většinu času, patří psaní článků. Ale protože je potřeba i trochu žít mimo domov věnuji se 4x týdně sportovním aktivitám. O víkendu ráda odpočívám u kreativního tvoření a vymýšlím ruční dekorace.

5 komentářů

  1. Dominika on

    Je dobré vysvětlit, že jde o poruchu psychickou, která je buď vrozená, nebo způsobena traumatem a dotyčný za ni nemůže. Člověk který tímto trpí to nikterak nedělá naschvál a nesnaží se nikomu ubližovat, i když se mohou najít výjimky, pravidlem to skutečně není. I psychicky zdraví lidé umí být dost zlí, názorově nestabilní či lživí. Člověk s tímto psychickým problémem je prakticky uvězněn ve svých emocích a mnohdy není schopen ani fungovat v každodenním životě. Prakticky veškeré emoce, jak špatné tak dobré prožívá na 100% a není schopen to vlastní silou ovlivnit. Navíc je i velmi obtížné u sebe nějaké známky jakékoliv poruchy rozeznat. Většina lidí u sebe poruchu ani nerozezná díky neustálému nátlaku okolí. Máte pravdu že se tito lidé cítí ublíženě, což je způsobeno právě tím že neustále slyší jak jsou divní, špatní a chovají se nenormálně. Takový člověk se začne vinit z toho že není jako ostatní a tím se v něm tyto pocity tvoří a má pocit že je špatný, aneb každá akce má reakci. A jsem si jistá že dokud si ničím takovým neprojdete nebudete schopna to objektivně ohodnotit.

Komentáře k článku