Jak mít pod kontrolou dítě v pubertě

0

Období puberty dětí je náročné pro zvládnutí nejen pro ně samotné, ale také pro jejich rodiče. Mladý člověk začíná hledat své místo ve světě, v němž by byl nezávislý na původní rodině. Jedná se o přirozený proces, který má jediný cíl – pomoci dítěti dospět a vymanit se z citové závislosti na rodičích. Jak mít dítě v pubertě pod kontrolou?

Jako na horské dráze

Většina rodičů se jistě shodne na tom, že puberta je obdobím jízdou na horské dráze. Jejich potomek se hned směje, hned je smutný. Rodič již přestává být středobodem jeho života, protože dítě najednou zjišťuje, že názory jeho mámy nebo táty jsou vesměs zastaralé, s nimiž se nehodlá ztotožnit. Pak pochopitelně dochází k třecím plochám a na rodičích je, aby tento stav ukočírovali. Oni jsou již dospělí s většími životními zkušenostmi.

Důvěra, respekt, otevřenost

Rodiče by měli přijmout jako fakt, že jejich potomek vchází do fáze dospívání. To doprovází nejen fyzické změny, ale také psychické. Najednou jako by doma bylo cizí dítě. Základem každého vztahu je komunikace. Pokud v této oblasti rodiče něco zanedbali, sotva to nyní doženou. Pubertální syn nebo dcera potřebují cítit důvěru a to, že na něho má máma s tátou čas. Určitě není na místě v rodině řešit jen provozní věci – kdo kdy přijde, co udělá a s čím pomůže. Důležitá je otevřeno, aby dítě vědělo, že se může svěřit s čímkoliv a nebude odmítnuté. Zároveň by rodiče měli umět svého potomka respektovat. Je totiž pravděpodobné, že hodně věcí bude dělat jinak, než na co byli běžně zvyklí oni.

Pozor na kritiku

V pubertě více než kdy jindy dítě hůře reaguje na kritiku. I když je dobře míněná, měli by si rodiče rozmyslet, jestli tento způsob výchovy použijí. Kritika může jejich syna nebo dcera hluboce ranit a oni se třeba stáhnou do sebe a přestanou chtít komunikovat. Podstatné je být také tolerantním rodičem, ovšem ne bezmezně. Tolerovat nelze hrubé a vulgární chování, záškoláctví či porušování dohodnutých pravidel. I zde je třeba dodržovat určitá zaběhlá pravidla. Mladý člověk totiž potřebuje cítit hranice, za které již nesmí jít. Učí ho to žít ve společnosti, být zodpovědným sám za sebe.

Zvládnout pubertu dětí je mnohdy těžký oříšek. Od rodičů to vyžaduje hlavně velkou dávku trpělivosti.

Zdroj foto: www.pixabay.com

Autor

Komentáře k článku