Co o váš řekne index BMI?

0

Body mass index neboli BMI je ukazatel odvozený z hmotnosti a výšky člověka, který ukazuje, jak jste na tom se svou váhou. Díky BMI je pak pro lékaře snadnější diskutovat s pacienty jejich problémy s váhou. Tohoto ukazatele bychom se ale neměli držet striktně, například sportovci mají BMI vyšší, neznamená to však, že jsou tlustší. Mají prostě vyšší poměr svalů v těle.

BMI

BMI

Obezita a BMI

BMI byl navržen Adolphem Queteletem v 19. století. Zájem o takový index přišel s rostoucí obezitou ve vyspělých západních společnostech.

Výpočet BMI

Výpočet BMI je jednoduchý, u dospělého člověka je následující: tělesnou hmotnost v kilogramech vydělíme druhou mocninou tělesné výšky v metrech. Vyjde vám určité číslo, podle kterého podle tabulky BMI zjistíme, jestli je vaše váha normální. Zde je jednoduchá tabulka:

Kategorie

BMI (kg/m2)

Od Do
Velmi vážná podváha 15
Vážná podváha 15 16
Podváha 16 18,5
Normální váha 18,5 25
Nadváha 25 30
Mírná obezita 30 35
Střední obezita 35 40
Závažná obezita 40

Tyto hodnoty se liší také v závislosti na státech – pro Evropu platí hodnoty uvedené nahoře v tabulce, ale například Japonsko a Čína mají stanovenou nadváhu už od hodnoty 23.

Do výpočtu BMI se dají zahrnout i jiné parametry, jako je šířka pasu, věku apod., ukazatel je pak ještě přesnější.

BMI pro děti

Výpočet BMI se počítá stejným způsobem jako u dospělých, ale srovnávají se typické hodnoty pro jiné děti stejného věku. Namísto porovnávání s pevnými hodnotami typu podváha či nadváha se děti porovnávají pomocí percentilu určeného pro děti stejného pohlaví a věku.

BMI, který je menší než 5 percentil je považována za podváhu a nad 95 percentil je považováno za obezitu.

Problémy s indexem BMI

BMI je velmi jednoduchý index, a tak není divu, že má určité nedostatky. První zásadní problém spočívá v tom, že vysocí lidé mají díky výpočtu hodnotu BMI vyšší, kdežto nižší lidé mají tuto hodnotu nižší. Tak mohou být lidé uvedeni v omyl.

Hmotnost člověka zahrnuje mimo jiné poměr hmotnosti svalů a tuků a tento poměr není v BMI zahrnut. Takže například sportovci mohou mít BMI vyšší, aniž by byli obézní.

Autor

Komentáře k článku