Nevlastní matka: Jak se této role správně zhostit?

0

Jedno z nejvíce ožehavých témat. Našla jste si partnera a ten partner má děti. Mnoho protějšků tento fakt před vstupem do vztahu velice zváží. Někteří odejdou, někteří ve vztahu pokračují a jiní z něj, někdy kvůli těm dětem, i partnera opustí. V jakémkoli scénáři je jasná jedna věc; děti za to nemohou.

Věřte, že děti by si samy přály, aby jejich rodiče byli spolu a tvořili stabilní rodinu. Bohužel tak se nestalo, ale to neznamená, že nemohou mít ve svém životě více lidí, kteří ale budou tu jejich chybějící stabilitu dodávat.

Přijetí

První klíčovou položkou pro zaručení úspěchu je přijetí. Přijetí, že váš partner má děti a vy všichni budete trávit společný čas. Pokud s tím budete stále v jejich přítomnosti bojovat a nebudete se cítit uvolněně, bude váznout nejen vztah mezi vámi i dětmi, ale i partnerem. A tento problém se pak bude nést celým vaším vztahem, i v době nepřítomnosti jeho dětí.

Trávení společného času

Pro vybudování silného spojení je více než nutné trávit volný čas společně. Ale mějte na paměti, že v tomto případě převládá kvalita. Dělejte to, co děti mají rády, ale ukažte i vy jim, co vás baví. Mohou tak nalézt novou zálibu a vaše vztahy se tím jen utuží.

Leč je dobré, když partner tráví čas se svými dětmi a sám se jim věnuje, tak zároveň je potřebné, abyste uměli fungovat jako celek. Vy jste součástí partnerova života, a tudíž i jeho dětí. Jistě společný bod zájmu naleznete. Děti uvidí, že jako pár fungujete a budou se cítit bezpečněji.

Naslouchejte

Jedním z nejlepších způsobů, jak si zajistit náklonost dětí, je ten, že jim budete naslouchat. A vždy je vyslechnete, když vám budou chtít něco sdělit. Projevíte tak váš zájem a děti budou vědět, že v nich máte oporu. S dalšími, ať již radostmi či strastmi, za vámi zase přijdou, protože budou vědět, že máte zájem.

Respektujte je

Projevíte-li jim náklonnost a respekt, můžete to samé očekávat i od nich. Ony to nejsou jen děti, jsou to lidské bytosti se svými potřebami, které musí každý respektovat.

Klíčem k budování silného vztahu je vědomí, že s nimi rádi trávíte čas, zajímáte se o ně, o to, co chtějí dělat a co vám říct.

Zdroj foto: www.freepik.com

Autor

Komentáře k článku