Jaká rizika hrozí zaměstnancům při práci v úklidových službách

0

Úklidové práce jsou často poněkud opomíjeným oborem činnosti, navzdory tomu, jak důležitou hrají roli v každodenním, nejen pracovním životě. Jedná se navíc o náročnou práci, při které hrozí nejedno zdravotní riziko.

Pracovníci úklidových služeb jsou každý den vystaveni potenciálně nebezpečným chemikáliím, namáhají se při nošení břemen a hrozí jim i možný pád z výšky a další úrazy. Mimo to svou roli hraje i nezanedbatelný vliv nepravidelné pracovní doby. Na co přesně se tedy úklidový pracovník musí připravit a jak se má vhodně chránit?

Práce s nebezpečnými chemickými látkami

K úklidu neoddělitelně patří nejrůznější čisticí a dezinfekční prostředky, což v praxi znamená několik více či méně agresivních chemikálií. Ty mohou podráždit nebo poleptat pokožku i sliznice daného pracovníka. K základní výbavě každého zaměstnance úklidových služeb by tedy měly patřit chemické rukavice. Chemické prostředky by pak vždy měly zůstávat v původním balení a při práci s nimi by se zaměstnanci měli řídit údaji na etiketě.

Nesprávná ergonomie práce

Kromě styku s agresivními chemikáliemi je patrně největším zdravotním rizikem pro pracovníky úklidových služeb nesprávná ergonomie práce. Řeč je o dlouhém stání, práci ve strnulém předklonu s mopem nebo jinými pomůckami, opakujících se pohybech, častém předklánění i zvedání mnohdy těžkých předmětů, pod nimiž je třeba provést úklid.

Všechny výše uvedené faktory mohou vést k chronickým bolestem zad, poruchám pohybového aparátu, bolestem svalů či kloubů nebo vzniku křečových žil.

Vhodným preventivním opatřením je proto seznámení se s ergonomii práce a její dodržování, stejně jako zařazení vhodných cviků na protažení a uvolnění jednotlivých částí těla.

Riziko pádu z výšky

Pád z výšky hrozí zaměstnancům úklidových služeb nejen při mytí oken, ale i při čištění stropního osvětlení nebo otírání vysoko položených polic. V praxi jsou pády nejčastěji důsledkem použití nedovolených pomůcek — například židle, v nejhorším případě pak židle na kolečkách.

Aby k podobným situacím nedocházelo, je potřeba zajistit zaměstnancům vhodné prostředky, pomocí nichž dosáhnou i na výše položená místa. Ideální jsou k tomu přenosné skládací schůdky, za předpokladu, že budou pracovníci seznámeni s jejich řádným používáním.

Riziko zásahu elektrickým proudem

K úrazu elektrickým proudem může dojít jak při špatné či nedbalé manipulaci s úklidovou technikou, tak i během úklidu spotřebičů nebo strojů připojených na elektrické vedení.

Před úklidem, zejména před mokrým úklidem, proto odpojte veškerá zařízení, u kterých je to možné, ze sítě. Během vysávání a další manipulace s úklidovou technikou si potom dávejte pozor na umístění kabelů, stejně jako na zdroje vysokého napětí.

Zdroj obrázku: Imgur

Autor

Komentáře k článku