Trápíte se tím, že nevíte, jak napravit hádku? Nebojte, existují postupy, jak na to a v článku si je popíšeme.  

Zjistěte co je hádka a bude se vám napravovat snáz

Na úvod si pojďme říct, co to vlastně hádka je. Hádka je stav, kdy si nerozumíme. Hádka je situace, kdy jeden druhého nejsme schopni empaticky pochopit a porozumět světu svého protějšku. Hádka je stav, kdy druhému nemůžeme porozumět, protože k tomu máme nějaké své důvody, jichž si ale často nemusíme být vůbec vědomi. 

Často nejsme schopni druhému vyhovět a pochopit ho, a proto vzniká hádka. Něco svého si bráníme a bojíme se, že kdybychom partnerovi dali zapravdu, něco bychom mu tím například zlegalizovali, k něčemu bychom se museli zavázat, případně bychom už poté něco sami nemohli. 

Hádka je ale především situace, kdy si skrze téma, které spolu řešíme, ubližujeme. Ubližujeme si tím, že se k sobě chováme tak, že jeden k druhému necítíme úctu, nedáváme si podporu a někdy dokonce tak, že to vypadá, jako by nám na protějšku vůbec nezáleželo. Obecně je možné říci, že jsme zraňování a sami zraňujeme.

Na nápravě hádky spolupracujte a zapomeňte na pravdu

Tento úvod byl důležitý proto, že první, co byste si měli uvědomit, chcete-li napravit hádku, je to, že až emoce vychladnou, musíte chtít s partnerem na tématu, o kterém jste se pohádali, spolupracovat. Pokud byste pokračovali v něčem, co by připomínalo situaci, ve které chcete jeden druhého přesvědčit o své pravdě, samozřejmě se nemůžete nikam posunout. 

Proto je klíčové, abyste při nápravě hádky nezapomínali na to, že ve vztazích neexistuje žádná jedna pravda: každý máme svůj subjektivní úhel pohledu na svět i na situaci, na které jsme se neshodli, a proto přistupujte k nápravě hádky tak, že ani jeden z vás nebudete svůj protějšek přesvědčovat o své pravdě. 

K situaci se naopak postavte tak, že jeden z vás druhému vysvětlí, co se v něm děje, druhý přitom bude jen poslouchat a nebude nijak negovat, vymlouvat, nebo dokonce dehonestovat to, co mu partner říká. Každý z vás má tímto způsobem právo popsat svůj stav, nesmí ale mluvit o druhém, o tom, jaký protějšek je nebo není, co udělal nebo neudělal. Ten, kdo informace přijímá, na oplátku nevyjadřuje, co si o situaci myslí. Smyslem není, abyste se v tuto chvíli dohodli, aby se jeden z vás stal vítězem. Smyslem je se k sobě nejprve emocionálně přiblížit, jen tak můžete vyřešit hádku. 

Napravte hádku jako přijímač a vysílač

Abyste měli šanci emocionálně se k sobě přiblížit, nesmíte řešit, kdo má pravdu, ale snažit se hlavně o pochopení druhého a přijetí jeho světa. Teprve až si opravdu porozumíte, má smysl bavit se o faktické stránce věci. Napravit hádku mimo jiné znamená rozpustit to, co vás na situaci emocionálně dráždí. Napravit hádku znamená neřešit racionální stránku vašeho problému (tedy například, jak často spolu budete trávit volný čas), ale nejprve porozumět tomu, co se děje v emocionálním světě vašeho protějšku a ve vašem vlastním. 

Abyste mohli napravit to, co bylo špatně, musíte se dohodnout, že v danou chvíli bude jeden z vás takzvaným vysílačem, druhý pak přijímačem. Vaše diskuze nesmí vypadat tak, že si říkáte argumenty, jak se vám komu hodí, a zároveň nejste schopni partnera empaticky pochopit. Náprava hádky nemá být o tom, že se budete přesvědčovat o své pravdě, ale že se budete učit přiblížit se ke svému protějšku. 

Z toho, co jsme si popsali, tedy vyplývá, že k nápravě situace po hádce je velmi důležité umět ovládnout a pochopit své vlastní ego. V okamžiku, kdy bude přijímač přijímat informace od vysílače, je samozřejmě velmi pravděpodobné, že se mu některé z nich nebudou líbit, že vůči nim bude mít výhrady. Smyslem ale není, abyste se před tím, co druhý řekl, schovávali, zavírali, útočili na to, ale to, abyste se pokusili porozumět tomu, proč nemůžete informace od partnera jen tak přijmout, proč se ve vás něco staví na odpor. 

Klíč k vyřešení hádky? Porozumění partnerovi

Náprava hádky je skutečně o osobní zodpovědnosti a o tom, že když druhého nemůžete hned pochopit, nejde vám to a máte výhrady, je třeba porozumět tomu, co se odehrává ve vaší mysli. Abyste zodpovědně přistupovali k tomu, že když nemůžete pochopit emocionální rovinu toho, co vám protějšek říká, nejde o to, abyste od sebe informace odráželi a hned proti nim stavěli své vlastní argumenty. Jde naopak o to, abyste se pokusili zodpovědně porozumět tomu, proč vás hádka tolik zasáhla, respektive proč nemůžete porozumět světu druhého.

Důrazně upozorňuji, že určitě není žádoucí, abyste partnerovi ve všem vyhověli, abyste se stali jeho loutkami, které od teď budou dělat vše, co druhý říká. Je ale potřeba, abyste se k sobě přibližovali. Komunikace je udělat něco společným, komunikace znamená propojit se. Abyste se mohli dohodnout na tom, jak nakonec věc, o které jste se pohádali, vyřešíte, nejprve se k sobě musíte emocionálně přiblížit a musíte být schopni porozumět světu toho druhého. K tomu ale potřebujete porozumět svému vlastnímu světu, a tomu, proč ve vás protějšek v diskuzi vzbuzuje negativní emoce. 

Chcete-li vědět více o tom, jak řešit hádky, jak jim předcházet a další informace, týkající se hádek, doporučuji vám pročíst si články pod odkazem Hádky, nefunkční komunikace a krize vztahu. Nevíte si se svým problémem rady ani po jejich prostudování? Nevěšte hlavu a obraťte se na mě, rád vám pomohu. Vyberte si z konzultací, které nabízím, tu, jež vám bude nejlépe vyhovovat. 

autor článku: Karel Chába, partnerský poradce www.partnerske-vztahy.eu 

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay

Autor

Komentáře k článku