Imposter syndrom: Jak se s ním vyrovnat?

0

Imposter syndrom, v češtině někdy překládán také jako syndrom podvodníka, je problém, se kterým bojuje řada žen. Jedná se o psychologický fenomén, kdy má člověk pocit, že si své úspěchy nezaslouží. Tak to však mnohdy není, proto je třeba s tímto problémem bojovat.

Imposter syndrom

Tento syndrom se vyznačuje pochybováním o sobě samé a svých schopnostech. Kdykoliv přijde úspěch, člověk se cítí jako podvodník, který si to nezaslouží. Mnohdy pak své úspěchy svádí na štěstí či pouhou náhodu a nemůže si přiznat, že za tím stojí jeho nadání a odhodlání. Tento syndrom se častěji vyskytuje u žen, některé z nich tím trpí dokonce každý den. Může být složité s tím bojovat, jelikož se jedná o způsob myšlení. Rozhodně je však třeba to řešit.

Související problémy

Podle výzkumů se ukázalo, že ženy, které jsou více empatické, trpí následky tohoto syndromu nejvíce. A to i přesto, že jsou stejně tak schopné budovat svou kariéru jako kdokoliv jiný. Nejčastějším následkem tohoto problému bývá:

  • syndrom vyhoření,
  • poruchy spánku,
  • poruchy příjmu potravy.

Syndrom podvodníka se navíc projevuje výrazně více v pracovním prostředí, kde chybí podpora a spolupráce, přičemž je přísné vedení.

Jak se s tím vyrovnat?

Důležitou otázkou je, jak se těch nepříjemných myšlenek zbavit. Základem by mělo být oddělit emoce od faktů. Je totiž důležité, abyste se dokázala objektivně podívat na své úspěchy a tvrdou práci, aniž byste u toho myslela na emoce. Jestliže máte pocit, že vás tento syndrom trápí, snažte se najít pracovní prostředí s podporujícím manažerem a spolehlivými spolupracovníky. Ti vám mohou pomoci přejít nepříjemné myšlenky. Vhodným řešením je také navštívit terapeuta, který o tom může s vámi otevřeně mluvit.

Imposter syndrom stále není příliš známý, ačkoliv je tak rozšířený. Je třeba dokázat si připustit své úspěchy a být na ně náležitě pyšná. Nedůvěra v samu sebe může být z dlouhodobého hlediska velmi nebezpečná pro psychiku.

Autor

Komentáře k článku