Jak dlouho trvá pátá nemoc

0

Dříve byla nejčastější dětská exantémová onemocnění pojmenována jako první až šestá dětská nemoc. Toto označení se dodnes zachovalo jen u páté a šesté dětské nemoci.

Koho postihuje pátá nemoc a jak se projeví

Nejčastěji postihuje děti předškolního a raného školního věku, není však vyloučeno ani onemocnění dospělých. Inkubační doba je 1-2 týdny. V této době se virus dostane do dýchacích cest a pokračuje dále do kostní dřeně, kde působí útlum její činnosti. U zdravých dětí není tento útlum výrazný, ale u dětí s poruchami krvetvorby může dojít v této fázi k vážným komplikacím. Pak se virus dále šíří do kloubů a kůže. V kloubech způsobí drobný zánět, který se projevuje symetrickými bolestmi především periferních kloubů. Tyto potíže jsou častější u dospělých a odeznívají do jednoho měsíce.

Zpravidla začíná bez většího varování náhle vyrážkou, která se objeví nejprve na tvářích a kolem nosu. Na kořeni nosu vyrážka splývá, okolo úst naopak chybí, takže v obličeji vytváří dojem červeného motýla. Záhy se objeví velké nepravidelné splývající červenofialové skvrny nejvíce na zevních stranách končetin a na hýždích. Na trupu je vyrážky méně, na dlaních a ploskách nebývá vůbec. Vyrážka trvá 6-10 dnů, u někoho i déle. Mizí postupně „od centra“, takže po několika dnech hlavně na končetinách připomíná živěji červenou síť. I po úplném vymizení se někdy může vrátit, zvláště pokud si podráždíte kůži.

Může proběhnout i bez vyrážky, připomíná jen lehké virové onemocnění s obrazem kataru horních cest dýchacích, únavou a bolestmi kloubů. Tato nemoc nebývá spojena s teplotou, nejvýše u velmi citlivých jedinců je teplota jen zvýšená.

Vznik a přenos

Původcem infekce je Parvovirus B 19. Virus se přenáší vzdušnou cestou od nemocné nebo nakažené osoby. Nejvíce infekční je dítě asi týden před vypuknutím prvních příznaků. Dalším způsobem je přenos z matky na plod placentou. Proto bývá toto onemocnění u těhotných žen tak nebezpečné. Může to mít za následek těžké poškození až odumření plodu. Proto nemocnému zabraňte v kontaktu s těhotnými ženami.

Léčba

Léčba tohoto onemocnění spočívá pouze ve zmírnění příznaků nemoci. Základem léčby je klidový režim. Vyrážku nelze ničím ovlivnit, odezní sama. Nedoporučuje se koupání ani sprchování v příliš horké vodě. Důležitá je i rekonvalescence, neboť v tomto období, i když už se dítě cítí dobře a vyrážka odeznívá, je jeho imunita velmi oslabena a snadno může podlehnout další nemoci. Proto s nemocným dítětem v žádném případě nechoďte do kolektivu. Pokud nemoc probíhá bez větších potíží, není nutná návštěva lékaře. Přesto byste jej měli informovat, že vaše dítě tuto nemoc prodělalo. Pátá nemoc se neopakuje, zanechává trvalou imunitu. Očkování proti páté nemoci se neprovádí. Tato nemoc také podléhá ze zákona povinnému hlášení hygienickým stanicím.

Share.

About Author

Leave A Reply